Kalastus-rajoitukset

KALASTUSRAJOITUKSET ENONTEKIÖN KALATALOUSALUEEN VESIALUEILLA 1.1.2024 - 31.12.2028 SAAKKA 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päättänyt kalastuslain (10.4.2015/379) 53 §:n ja 57 §:n nojalla 22.12.2023 tehdyllä päätöksellä (dnro 2693/2023) asettaa voimaan seuraavat Enontekiön kalatalousalueen esittämät kalastuksen rajoitukset, määräykset ja pyyntimitat Enontekiön kalatalousalueen vesistöihin 31.12.2028 saakka.

1.   Ounasjoen vesistöalue

1.1 Taimen- ja rautukantojen turvaamiseksi:  

 Läntinen  Maattojärvi 

1.2  Siian luontaisen lisääntymisen turvaamiseksi:

2.   Tornionjoen vesistöalue

         

2.1 Lätäseno ja Poroeno:
2.2. Kaikenlainen kalastus lukuun ottamatta vapaa ja viehettä on kiellettyä koko vuoden seuraavilla vesialueilla alueellisten taimen- ja rautu- ja harjuskantojen turvaamiseksi: 2.3 Kaikenlainen kalastus on kielletty lukuun ottamatta vapaa ja viehettä. Lohi ja meritaimenkantojen turvaamiseksi Muonionjokeen laskevissa.

 

 

2.4 Lätäsenon ja Könkämäenon meritaimen kannan turvaamiseksi kaikenlainen kalastus on kielletty:

 

 

2.5 Kilpisjärven nieriäkannan turvaamiseksi alin pyyntimitta Kilpisjärvessä on 40 cm

 


2.6 Siian luontaisen lisääntymisen turvaamiseksi:

 


3.   Skibotten-  ja Tenojoen vesistöalue.

 

3.1 Kaikenlainen kalastus lukuun ottamatta vapaa ja viehettä on kiellettyä koko vuoden seuraavilla vesialueilla alueellisten taimen ja rautukantojen turvaamiseksi: 

 

Salmijärvi (Salmivaara)

 

Rautujärvi (Valkamapää). Pöyrisjärven erämaa.


4. Verkkokalastusta koskevat säännökset (Valtioneuvoston asetus kalastuksesta 1360/2015, 12§)

 

5.Kalastuksen valvonta

 

Tämän kalastussäännön määräyksiä valvovat Kalatalousalueen, Metsähallituksen-, Lapin ELY-, poliisin-, rajavartiolaitoksen henkilöstö säännöstensä mukaisesti. Kalastuslainsäädäntöä ja tätä kalastussääntöä vastaan tehdyt rikokset ja rikkomukset ovat virallisen syytteen alaisia.


Enontekiön kalatalousal.hallitus  9.5.2023. §10

Yleinen kokous 29.5.2023 §16

Enontekiön kalatalousal.hallitus  21.11..2023. §6

Alla olevasta kartasta pääset näkemään kalastusrajoitukset alueittain.