Kalastus-rajoitukset

KALASTUSRAJOITUKSET ENONTEKIÖN KUNNAN VESIALUEELLA 31.12.2023 SAAKKA

Lapin ELY-keskus on päättänyt kalastuslain (10.4.2015/379) 53 §:n, 57 §:n ja 124 §:n nojalla 19.12.2022 tehdyllä päätöksellä (dnro 6209/2022) asettaa voimaan seuraavat Enontekiön kalatalousalueen esittämät kalastuksen rajoitukset, määräykset ja pyyntimitat Enontekiön kunnan alueelle 31.12.2023 saakka.

Ounasjärvi:
Ounasjärvessä pitkäsiimakalastus on kiellettyä 15.9.-31.12. välisenä aikana.
Lisäksi verkkokalastus on kielletty Vajemuotkan alueella.

Lätäseno:
Lohen ja taimenen kalastus vavallaja vieheellä on sallittu toukokuun 1 päivän alusta elokuun 31 päivän loppuun. Muina aikoina lohen ja taimenen kalastus on kielletty.

Lätäs- ja Poroeno:
Lätäs- ja Poroenossa lohen verkkokalastus on kielletty ympäri vuoden. Muun kalan pyyntiin saadaan käyttää seisovaa verkkoa, jonka pituus on enintään 30 metriä ja korkeus enintään kaksi metriä. Muun kalan pyyntiin tarkoitetun verkon solmuvälin tulee olla vähintään 50 millimetriä ja tällaisissa verkoissa tulee käyttää vain yksinkertaista lankaa jonka paksuus saa olla enintään 0,1$ millimetriä. Useampisäikeisten havasten käyttö on kielletty.

Isokurkkion yläpuolisella alueella verkkokalastus on kiellettyä 15. $.-3 1.12. välisenä aikana lukuun ottamatta Hirvasvuopiotaja Suinavuopiota, joiden kohdalla kuitenkin ko. aikana virtaava jokiuoma on jätettävä verkoista vapaaksi.


Verkko, nuotta ja pitkäsiimakalastus on kiellettyä koko vuoden seuraavilla vesialueilla:

Sldbottenjokeen laskevat vesistöt: Salmijärvi

Könkämäenoon laskevat vesistöt: Tsaddamasjoessa, Namahjoessa (Namakka-joki), Suppijoki välillä Suppijoki — Kivijärvi, Ropijoessa sekä neljässä Ailakkajärven lounaissivulla olevassa lammessa.

Ounasjokeen laskevat vesistöt: Hollo-ojassa, Haukijoessaja Maaderjoessa välillä Maaderlompolo —Pöyrisjärvi sekä Saphanoaivista Pöyrisjärveen laskevassa joessa (Tammukkajoki). Läntinen Maattoj ärvi, Suukisjoki.

Tenojokeen laskevat vesistöt: Rautujärvi (Valkamapää)

Poro- ja Lätäsenoon laskevat vesistöt: Luohttojärvessä, Toskaljärvessä, Urttasjärvessäja Ingajärvessä (Muoddajärvi), Hanijärvessä (Taabma) sekä Poroenon puro- ja jokivesissä Harrijoen suusta ylöspäin mukaan lukien Harrijoki, Tsuolbmasjärvessä, ylemmässä ja alemmassa Saitsijärvessä ja Cohkkajavrissa.

Palojokeen laskevat vesistöt: Rautujärvessä (Spalloaivi) ja Hietajoessa pois lukien Isovuopio ja Kalkki.
Nieriän alin pyyntimitta Kilpisjärvessä on 60 cm.

Alla olevasta kartasta pääset näkemään kalastusrajoitukset alueittain.