Kalastus-rajoitukset

KALASTUSRAJOITUKSET ENONTEKIÖN KUNNAN VESIALUEELLA 2017 - 30.6.2022

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päättänyt kalastuslain (10.4.2015/379) 53 §:n, 57 §:n ja 124 §:n nojalla 21.12.2020 tehdyllä päätöksellä (dnro 405-5713-2020) asettaa voimaan seuraavat Enontekiön kalastusalueen esittämät kalastuksen rajoitukset, määräykset ja pyyntimitat Enontekiön kunnan alueelle 30.6.2022 saakka.


Ounasjärvi:

Ounasjärvessä pitkäsiimakalastus on kiellettyä 15.9.-31.12. välisenä aikana.

Lisäksi verkkokalastus on kielletty Vajemuotkan alueella.


Lätäseno:

Lohenja taimenen kalastus vavallaja vieheellä on sallittu toukokuun 1 päivän alusta elokuun 31 päivän loppuun. Muina aikoina lohen ja taimenen kalastus on kielletty.


Lätäs- ja Poroeno:

Lätäs- ja Poroenossa lohen verkkokalastus on kielletty ympäri vuoden. Muun kalan pyyntiin saadaan käyttää seisovaa verkkoa, jonka pituus on enintään 30 metriä ja korkeus enintään kaksi metriä. Muun kalan pyyntiin tarkoitetun verkon solmuvälin tulee olla vähintään 50 millimetriä ja tällaisissa verkoissa tulee käyttää vain yksinkertaista lankaa jonka paksuus saa olla enintään 0,1$ millimetriä. Useampisäikeisten havasten käyttö on kielletty.

Isokurkkion yläpuolisella alueella verkkokalastus on kiellettyä 15. $.-3 1.12. välisenä aikana lukuun ottamatta Hirvasvuopiotaja Suinavuopiota, joiden kohdalla kuitenkin ko. aikana virtaava jokiuoma on jätettävä verkoista vapaaksi.


Verkko, nuotta ja pitkäsiimakalastus on kiellettyä koko vuoden seuraavilla vesialueilla:

Sldbottenjokeen laskevat vesistöt: Salmijärvi

Könkämäenoon laskevat vesistöt: Tsaddamasjoessa, Namahjoessa (Namakka-joki), Suppijoki välillä Suppijoki — Kivijärvi, Ropijoessa sekä neljässä Ailakkajärven lounaissivulla olevassa lammessa.


Ounasjokeen laskevat vesistöt: Hollo-ojassa, Haukijoessaja Maaderjoessa välillä Maaderlompolo —Pöyrisjärvi sekä Saphanoaivista Pöyrisjärveen laskevassa joessa (Tammukkajoki). Läntinen Maattoj ärvi, Suukisjoki.


Tenojokeen laskevat vesistöt: Rautujärvi (Valkamapää)


Poro- ja Lätäsenoon laskevat vesistöt: Luohttojärvessä, Toskaljärvessä, Urttasjärvessäja Ingajärvessä (Muoddajärvi), Hanijärvessä (Taabma) sekä Poroenon puro- jajokivesissä Harrijoen suusta ylöspäin mukaan lukien Harrijoki, Tsuolbmasjärvessä, ylemmässäja alemmassa Saitsijärvessä ja Cohkkajavri.


Palojokeen laskevat vesistöt: Rautujärvi (Spalloaivi).

Hietajoessa pois lukien Isovuopio ja Kalkki.


Nieriän alin pyyntimitta Kilpisjärvessä on 60 cm.