Kalastusluvat

Kalastusoikeus ja kalastusluvat


Kalastusoikeus perustuu kalastuslakiin ja se kuuluu yleensä vesialueen omistajalle tai haltijalle. Kalastuslain mukaisia ns. jokamiesoikeuksia ovat onkiminen, pilkkiminen ja kalastus läänikohtaisella kalastusluvalla (vapa ja viehe). Näihin kalastuksiin ei tarvitse vesialueen omistajan lupaa.


Isojaon jälkeen vesipiirirajankäyntitoimituksissa osalle Inarin taloista (kantatilat) vahvistettiin erityisperusteinen käyttöoikeuteen verrattava kalastusoikeus, joka pääasiassa kohdistuu valtion vesialueille.

Pallas - Ounastunturin kansallispuiston osalta voimassaolevan kalastuslain mukainen kuntalaisten maksuton kalastusoikeus ja yleiskalastusoikeudet eivät ole voimassa. Poikkeava menettely perustuu puiston perustamissääntöön, joka on laadittu 1930 -luvulla voimassa olleen luonnonsuojelulain aikana.


Enontekiöllä vakituisesti asuvalla kuntalaisella, joka harjoittaa ammattikalastusta, kotitarvekalastusta tai luontaiselinkeinoja, on KL:n 12 § nojalla oikeus korvauksetta saada lupa kalastuksen harjoittamiseen valtiolle kuuluvilla vesialueilla.


Kiinteistön omistajat kuuluvat osakaskuntiin, jotka myöntävät kalastusluvat hallinnassaan oleville vesille. Kantatiloilla ja luontaiselinkeinolain mukaan perustetuilla tiloilla on osakaskuntiin kuulumattomia yksityisvesiä.


Ulkopaikkakuntalaiset voivat kalastaa läänin vieheluvalla yhdellä vavalla ja vieheellä muualla kuin koski- ja virtapaikoissa. Muuhun kalastukseen myyvät lupia kalastusoikeuden haltijat.Tornionjoen pääväylän kalastus

Vuonna 1993 perustettiin Tornionjoen kalastuksen järjestämiseksi Suomen ja Ruotsin puolella olevista vesialueen omistajista koostuva toimikunta, jonka tehtävänä oli laatia sopimus yhteislupa-alueen perustamiseksi. Yhteislupa kattaa lohen ja taimenen viehekalastuksen Tornionjoen pääväylällä Kilpisjärven luusuaan saakka sopimukseen kuuluvilla vesialueilla.

Muiden kalojen kalastamisesta päättävät vesialueen omistajat Vuoskujokisuusta ylöspäin (Satta Jyrki, 2003, suullinen tiedonanto).


Onkiminen ja pilkkiminen

Onkiminen ja pilkkiminen ovat maksuttomia yleiskalastusoikeuksia, joiden harjoittamiseen ei pääsääntöisesti tarvita lupia. Onkimista ja pilkkimistä ei kuitenkaan saa harjoittaa lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapaikoissa, eikä kohteissa, joissa kalastus on kielletty muun säännöksen tai määräyksen nojalla. Mikäli onkivavassa käytetään heittokalastukseen soveltuvaa kelaa, tarvitaan silloin samat luvat kuin viehekalastukseen.

Viehekalastus

18-64-vuotiaiden viehekalastajien tulee suorittaa valtion kalastuksenhoitomaksu. Sen lisäksi he tarvitsevat joko vesialueen omistajan myöntämän luvan tai vaihtoehtoisesti läänikohtaisen viehekalastusmaksun. Useammalla kuin yhdellä vavalla (kalastajaa kohden) tapahtuvaan vetouisteluun tarvitaan iästä riippumatta vesialueen omistajan lupa. Alle 18-vuotiaat ja 65 vuotta täyttäneet voivat harjoittaa viehekalastusta yhdellä vavalla ilman lupaa. Viehekalastusta ei kuitenkaan saa harjoittaa kaikkialla.

Muut kalastustavat

Muuhun kalastukseen, esim. verkko- tai katiskakalastukseen, tarvitaan aina vesialueen omistajan lupa. Lisäksi 18-64-vuotiaiden on suoritettava valtion kalastuksenhoitomaksu ennen kalastukseen ryhtymistä.

Kalastuksenhoitomaksu

Jokaisen 18-64-vuotiaan, joka harjoittaa muuta kalastusta kuin onkimista tai pilkkimistä, on suoritettava valtion kalastuksenhoitomaksu. Kalastuksenhoitomaksun tilinumero on Nordea 166030-101496 166030-101496

Läänikohtainen viehekalastusmaksu

Läänikohtainen viehekalastusmaksu oikeuttaa kalastamaan yhdellä vavalla ja vieheellä kyseisen läänin alueella. Se ei kuitenkaan oikeuta kalastamaan lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapaikoissa. Lapin läänin viehekalastusmaksun tilinumero on Nordea 166030-106636 166030-106636

Osakaskuntien vesien kalastusluvat

Osakaskuntien vesiin kalastuslupia myyvät osakaskunnat. Niiden yhteystiedot löytyvät osakaskunnat sivulta.

Valtion vesien kalastusluvat

Valtion vesien kalastuslupia Enontekiön alueelle myydään Tunturi-Lapin luontokeskus Skierrissä

Valtion vesiin kalastuslupien myyjistä ja hinnoista löytyy tiedot www.villipohjola.fi