Käyttö- ja hoitosuunnitelma 2022 - 2030


Enontekiön kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 2022-2030

Suunnitelma on kalastuslain (379/2015) 35 §:n edellyttämä ja lain 36 §:n sisältövaatimusten mukainen ehdotus käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi Enontekiön kalatalousalueelle. Suunnitelma perustuu Enontekiön kalastusalueen aikaisempaan käyttö- ja hoitosuunnitelmaan, jota päivitettiin kalastuslain vaatimuksia vastaavaksi. 

Käyttö- ja hoitosuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden avulla turvataan kalastuslain 35 § mukainen kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto ja käyttö sekä biologinen monimuotoisuus, ja edistetään vapaa-ajan sekä kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiä Enontekiön kalatalousalueella. 


Avaa alta käyttö- ja hoitosuunnitelma luettavaksi klikkaamalla. 


Käyttö- ja hoitosuunnitelma 2022 - 2030.pdf