Kalastusluvat 2021

Kalastusluvat 2021

Kalastuslupa ja kalastonhoitomaksu on aina sijoitus luontoon. Näistä kerääntyneillä varoilla ylläpidetään kalastusmahdollisuuksia ja pidetään huolta vesiluonnosta.

Valtion vesialueille kalastusluvat saa Metsähallitukselta. Yksityisille vesialueille kalastusluvat myyvät osakaskunnat. Osakaskuntien alueet voit tarkistaa vesialuekartoista.

Vapaluvalla voit kalastaa uistimella, perholla, pilkkimällä tai onkimalla tietyllä vapa-alueella. Länsi-Lapin vapalupa 2410 oikeuttaa perho- ja viehekalastukseen valtion vesillä.

Luvan piiriin kuuluu noin 32 400 hehtaaria järvi- ja lampivesiä ja vajaat kaksi tuhatta kilometriä joki- ja purovesiä. Vapalupa ei kuitenkaan oikeuta kalastamaan yksityisvesillä, Metsähallituksen muissa vapakalastuskohteissa (entiset virkistyskalastuskohteet), yhteislupa-alueilla, täyden kalastusoikeuden vuokravesillä eikä erikoisvesillä.

Enontekiön muihin vapakalastuskohteisiin, mm. lohen ja taimenen nousujokiin, löytyy luvat Metsähallituksen verkkokaupasta tai Luontokeskus Skierristä.

Pyydysluvalla voit kalastaa muun muassa verkolla tai katiskalla. Enontekiön valtion omistamille verkkovesille saa ostettua luvan 1272 sekä lisätietoja Luontokeskus Skierristä.

Kalastonhoitomaksu

Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on iältään 18–64-vuotias ja kalastaa vieheellä tai pyydyksillä. Kalastonhoitomaksu oikeuttaa yhdellä vieheellä kalastamiseen yleisillä vesialueilla, jotka käsittävät suurien järvien selät ja merialueet. Enontekiöllä kalastonhoitomaksun lisäksi tarvitaan usein myös kalastuslupa.

Hinta ja voimassaoloaika:

45 € / vuosi

15 € / viikko (7 vrk)

6 € / vuorokausi

Kalastonhoitomaksussa on aina kyse kalenterivuorokausista (alkaa ja päättyy klo 00.00) ja kalenterivuosista (1.1.-31.12.), mutta viikkomaksun voimassaolon voi aloittaa haluamastaan viikonpäivästä (tällöinkin alkaa ja päättyy klo 00.00).